Nieuws

Speerpunten ChristenUnie-SGP

maandag 17 januari 2022 20:04 In hert onderstaande overzicht leest u waar de ChristenUnie en SGP zich in ieder geval voor gaan inzetten om te realiseren. Dat kunnen we niet alleen. We zoeken hiervoor de samenwerking binnen de gemeenteraad voor een zo breed mogelijk draagvlak. Ook u als burger kunt mee doen. Bid voor ons als gemeenteraad, college van B&W en de ambtelijke staf. lees verder

Resultaten in de gemeenteraad mede door het initiatief en of werk van de ChristenUnie-SGP

maandag 17 januari 2022 19:44 De afgelopen vier jaar heeft de CU-SGP-fractie u vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Hier delen wij onze resultaten, zodat u kunt zien wat wij voor u hebben betekend de afgelopen jaren! lees verder

Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP

maandag 17 januari 2022 19:23 In goed overleg hebben de partijen ChristenUnie en SGP in de gemeente Haarlemmermeer een verkiezingsprogramma samengesteld. at staat bol van standpunten, handreikingen en stellingnames voor de actuele politiek van deze tijd. De inhoud is vanuit de Bijbel geïnspireerd. lees verder

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 16-03-2022 ChristenUnie-SGP

woensdag 22 december 2021 19:52 Bij kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 speelt de liefde voor God en voor de naaste een grote rol. De liefde van de Heer voor ieder mens in de samenleving zet ons aan tot handelen, zoals is geformuleerd in het verkiezingsprogramma. Dat maken we zichtbaar in de gemeentepolitiek. lees verder

Waardig Ouder Worden 2.0

zaterdag 12 december 2020 20:33 Op zaterdag 12 december ondertekenen Gert-Jan Segers (fractieleider ChristenUnie) en vertegenwoordigers van verschillende organisaties (zoals KBO-PCOB) het manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’. Vier jaar geleden vonden deze partijen elkaar ook al en hebben zij bereikt dat diverse voorstellen werden opgenomen in het regeerakkoord. Deze actie krijgt nu een vervolg via het manifest Waardig Ouder Worden 2.0. lees verder

ChristenUnie Haarlemmermeer helpt mee met inzamelen voor de voedselbank

donderdag 26 november 2020 18:29 Enkele leden van de ChristenUnie en SGP sluiten zich aan bij het initiatief van de wijkraad Graan voor Visch in Hoofddorp om te helpen bij de inzameling van voedsel voor de voedselbank. lees verder

Schriftelijke vragen aan B&W inzake ruimte voor kerkelijke bijeenkomsten in de buitenlucht

zaterdag 27 juni 2020 17:27 Vanaf 1 juni was het weer mogelijk om in een ruimte bijeen te komen met maximaal 30 personen. De kanttekening hierbij was alleen dat het advies was dat er niet gezongen mocht worden omdat dit meer risico voor de verspreiding van het virus met zich meebracht. Net zoals het feit dat samenkomst belangrijk is voor religieuze gemeenschappen, is zingen ook een kernonderdeel van kerken. Bij het verbod op samenzang wordt ook de vrijheid van geloofsuiting aangetast.
Een goed geventileerde ruimte verlaagt het risico op de verspreiding van het coronavirus. lees verder

Raadsfractie ChristenUnie-SGP in Coronatijd

ChristenUnie-SGP fractie in coronatijd

We leven in bijzondere en ook moeilijke tijden. Het corona-virus grijpt om zich heen, wat leidt tot ziekte en in ernstige situaties zelfs overlijden. Daarnaast leggen de noodzakelijke maatregelen ook een groot deel van het openbare leven plat. Ook de gemeenteraad kan niet meer op de gebruikelijke manier bij elkaar komen om te debatteren, voorstellen in te dienen en te stemmen. Aanpassingen worden gemaakt zodat, met behulp van technische middelen, de Raad toch kan vergaderen.

Ook de fractie kan nu niet fysiek bij elkaar komen maar maakt gebruik van digitale middelen om het werk toch door te laten gaan! De (steun)fractieleden van ChristenUnie-SGP blijven ook in deze tijd zoeken hoe zij het verschil kunnen maken voor inwoners van de Haarlemmermeer.

De fractie kan hierbij niet zonder jouw input. Heb je vragen over het functioneren van de gemeente in deze (corona)tijd of signaleer je behoefte aan ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente?

Laat het de fractie weten! Je kunt dit doen door te mailen naar: fractie@haarlemmermeer.christenunie-sgp.nl