oproep tot gebed

Christen zijn in de politiek doe je niet alleen. Politici hebben daar Gods zegen bij nodig.

ChristenUnie-SGP vraagt predikanten, individuele leden en sympatisanten om voorbede.