Bestuur

Jaarverslag ChristenUnie 2021

Als bestuursleden van de lokale afdeling ChristenUnie Haarlemmermeer zijn we voor de gemeenteraadsverkiezingen altijd wat prettig druk. Omdat al het werk in de lokale afdelingen steeds meer in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, zal ook de communicatie gericht zijn op die campagne. Daarvoor worden campagnenieuwsbrieven verstuurd en de frequentie daarvan gaat omhoog. Ook sluiten we het jaar 2021 af met een jaarverslag en een financieel jaarverslag. Na de feestdagen met kerst en nieuwjaar zien we onze leden graag weer terug op de komende ledenvergadering in februari 2022! Informatie volgt. 


Het ChristenUniebestuur is met name druk geweest met:

  • het overleg met het afdelingsbestuur van de SGP-Haarlemmermeer,
  • het organiseren van drie commissies (kandidaten-, verkiezingsprogramma- en campagnecommissie) en het begeleiden van de activiteiten ervan.
  • Er zijn leden en bestuursleden afgevaardigd naar landelijke en provinciale bijeenkomsten van de ChristenUnie.
  • Er is een overleg met de raadsfractie geweest. Daarnaast wonen de bestuursleden soms een fractievergadering bij.
  • Het opstellen en goedkeuring krijgen over een samenwerkingsovereenkomst
  • Een financieel en gewoon jaarverslag.

ChristenUnie jaarverslag 2021

ChristenUnie jaarverslag 2021

Financieel overzicht 2021

Financieel jaaroverzicht ChristenUnie Haarlemmermeer 2021

ChristenUnie Jaarverslag over 2022

 Jaarverslag over 2022

ChristenUnie Haarlemmermeer jaarrekening 2022

Jaarrekening ChristenUnie Haarlemmermeer over 2022