Schriftelijke Vragen

De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer heeft in de afgelopen periode de volgende schriftelijke vragen ingediend:

26-4-2023 Herbestemmen, vragen over welke percelen eigendom van de gemeente Haarlemmermeer zijn, in bepaalde deelgebieden van de gemeente

8-3-2023 Kavelsplitsing over de mogelijkheden tot kavelsplitsing in oze gemeente

6-3-2023 Mysteryland en formule 1 in één weekend over hoe de gemeente het wil faciliteren op het gebied van openbare orde en veiligheid en hoe we kunnen voorkomen dat de ziekenhuizen in de regio overbelast raken als Mysteryland en de formule 1 tegelijkertijd plaatsvinden

8-12-2022 Plasticvrij vuurwerk bij evenementen. 

16-11-2022 Voortgang en participatie ontwikkeling windpark over de plaatsing van windmolens in onze gemeente en de burger participactie hierbij.

10-10-2022 Maaibeleid distels over de distelproblemen die kunnen optreden bij agrariërs vanwege het maaibeleid van de gemeente.

21-2-2022 over verdeling tegemoetkoming energiekosten hierin wordt de gemeente gevraagd te kijken naar de vrijstellingsregels die gelden bij het geven van giften aan bijstandsgerechtigen 

24-1-2022 over huisvestingsproblematiek huisartsen in Hoofddorp hierin worden vragen gesteld aan het college omtrend het afwijzen van tijdelijke huisvestinglocaties voor huisartsen