Moties en Amendementen

De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer heeft in de afgelopen periode de volgende moties en amendementen ingediend:


20-07-2023:Amendement bij zienswijze op het concept-Beleidskader Mobiliteit Vervoerregio Amsterdam over een tekstuele wijziging in het beleidskader.    Aangenomen

11-5-2023: Motie bezoek en debateren is niet voldoende om een voortgangsrapportage te krijgen over de moties omtrend de gebiedssessie in Nieuw-Vennep.   Aangenomen

2-2-2023: Motie Leefbaar splitsen om de mogelijkheid tot woningsplitsen te veruimen.  Aangenomen

30-6-2022: Motie Schrap bezuinigingen met groot maatschappelijk effect om de subsiediebezuinigingen op maatschappelijke organisaties tegen te gaan. Verworpen

23-12-2021: Motie uitvoeringsprogramma bij natuurvisie 2040.  Verworpen

9-12-2021: Motie Aanwijzen zoekgebieden herbestemmen over een onderzoek naar de locaties in de gemeente waar herbestemming van gebieden voor woningbouw mogelijk is. Aangenomen

16-09-2021: Motie herbestemming tot woonbestemming om de gemeente te verzoekn te kijken of de bestemming van de gronden in het bezit van de gemeente kan veranderd worden naar woningbouw. Verworpen

14-5-2020: Motie Niet het kind van de rekening over de opvang van vluchtelingenkinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland in onze gemeente . Aangenomen

27-6-2019 Motie "dat geeft lucht". over de luchtkwaliteit in de gemeente. Aangenomen

27-6-2019 Motie lachgas is geen lachertje. verzoek om lachgas gebruik in de gemeente meer te verbieden.    Aangenomen