Politiek debat op 15 februari in de Jopenkerk (v/h Hoofdvaart Kerk, Hoofdweg, Hoofddorp)

Jopenkerk_hfd_610x270_pencil_sketch_photo_effectmaandag 13 februari 2017 06:05

Om 20:00 uur vindt een politiek debat plaats in de Jopenkerk aan de Hoofdweg in Hoofddorp. De volgende thema’s komen aan bod: lokale democratie, economie en huisvesting in Haarlemmermeer.

Het debat wordt geleid door vier journalisten, t.w. Bart Boele (Haarlems Dagblad), Henk van der Eem (MeerRadio), Jan van Grondelle (Meerbusiness) en Frits Verhagen (HCNieuws). Vertegenwoordigers van alle politieke partijen zijn uitgenodigd om nemen deel aan de verschillende debatten. Ook de aanwezige inwoners hebben de mogelijkheid om aan het debat deel te nemen.

De fractie van ChristenUnie-SGP zit samen aan tafel met HAP, Eén Haarlemmermeer, D66 en Anneke van der Veer om te praten over het onderwerp Lokale Democratie. Het onderwerp bevat thema’s zoals lokale partijen, regiegemeente die taken delegeert, fusie van gemeenten, niet-gekozen dorps- en wijkraden, participatie Hoofddorp Centraal en rol gemeenteraad, afsplitsende raadsleden en hun legitimatie, dertien partijen in een gemeenteraad.

Na de eerste rond met de deelnemers aan tafel, kunnen andere politieke partijen en (vooral ook) de aanwezigen aan het debat deelnemen.

Andere onderwerpen die aan tafel worden besproken zijn:

  • Economie (w.o. Schiphol, bedrijventerreinen, winkelcentra en leegstand)
  • Huisvesting (w.o. woningnood, tekort sociale woningen, wachtlijst, enz.)

Kortom een boeiende avond met zeer actuele thema’s.

Wij zien u graag bij dit politiek debat.

« Terug