Schriftelijke vragen Fietsenstalling Burgemeester Van Stamplein (deel 3)

fietscarroselvrijdag 16 december 2016 23:48

Fietsenstalling Burgemeester Van Stamplein (deel 3)

Schriftelijke vragen

In januari jongstleden zijn door onze fractie vragen gesteld over het zeer onverwachte uitstel van de plannen rond de zeer prijzige oplossing van het stallingsprobleem door middel van fietscarrousels. Ondanks reële en onderbouwde bezwaren tijdens de sessie, moest en zou deze aanpak, gegijzeld door de subsidie, voortgang vinden. En vervolgens toch niet…
Uit de pers moesten wij van het uitstel vernemen.

In juni heeft het College aangegeven dat het opnieuw ging kijken naar de alternatieven. Ook deze maal  moesten wij uit de pers nieuws over de voortgang vernemen, of liever gezegd achteruitgang in de ontwikkelingen: Voorlopig geen fietsenstalling, kopte het Haarlems Dagblad.

Onze fractie heeft de volgende vragen.

  1. Heeft het College de informatie voor dit artikel aangeleverd?
  2. De Raad heeft nog geen bericht van het College ontvangen over de kennelijk recente ideeën.
    Waarom is de Raad opnieuw nog niet geïnformeerd, terwijl de pers wel schrijft over de mogelijkheden (volgens wethouder Reneman) van de Binnenweg  of het nieuw te bouwen raadhuis?
  3. Eerder heeft onze fractie erop aangedrongen om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen. Waarom is dat opnieuw niet gebeurd?
  4. Op welke termijn legt het College de Raad concrete oplossingsrichtingen voor, die op een verbetering vormen voor de langlopend vraagstuk dat schreeuwt om een adequate aanpak?

A.J. (Arjo) van Bezooijen,
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP
Haarlemmermeer

« Terug