Inleiding

Op zoek naar een samenvatting van onze standpunten?

Op deze pagina vindt u onze uitgebreide standpunten. In het volgende bestanden vindt u een beknopte samenvatting:

Waar staat de ChristenUnie - SGP voor?

De ChristenUnie - SGP en de overheid

"De ChristenUnie - SGP erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat."

Inleiding

Voor een goed functioneren van het gemeentebestuur is het van belang dat zij bekwaam, betrouwbaar, geloofwaardig en herkenbaar is. De ChristenUnie - SGP vindt dat niet zomaar. In onze visie is de overheid ingesteld door God om deze maatschappij in goede banen te leiden. Treffend wordt dat in de Bijbel weergegeven wanneer de oorsprong van de overheid beschreven wordt: de overheid is er u ten goede. Overheid en burgers dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenleving.

De overheid is er vooral om de burgers te beschermen.1 De overheid is er ook om steun en richting te geven aan de ontplooiing van mens en maatschappij. Deze twee doelstellingen zijn alleen haalbaar wanneer de overheid een besef heeft van de normen die ze hierbij moet aanleggen en zelf ook betrouwbaar is. Wij willen overheid en burgers wijzen op de goede normen die God in de Bijbel geeft. Goed bestuur begint bij heilzame normatieve keuzes. Het gemeentebestuur moet ook hier haar verantwoordelijkheid kennen en nemen. Over normen en waarden moet publiekelijk, open en eerlijk gesproken kunnen worden.

Wij hebben een duidelijke motivatie voor onze visie op het dragen van verantwoordelijkheden: de dienstbaarheid van de samenleving aan de Schepper van al wat leeft. Die dienstbaarheid doet een beroep op ieders inzet en eigen verantwoordelijkheid.

Vanuit de vaste uitgangspunten die de Bijbel ons leert en die door Jezus Christus zelf zijn samengevat in het gebod om God en de naaste lief te hebben, willen wij ook in de lokale politiek actief zijn. Wij realiseren ons dat de Bijbel meestal geen pasklare antwoorden biedt en dat het omzetten van hetgeen in de Bijbel staat de Bijbel naar praktische politiek mensenwerk is. Daarbij bidden wij om wijsheid en vragen wij God om de leiding en inspiratie van Zijn Heilige Geest.

We nemen in de gemeentepolitiek onze verantwoordelijkheid  en geven handen en voeten aan waar ons hart vol van is.