Raadslid en Fractievoorzitter Arjo van Bezooijen

Algemeen
Op 11 april 1951 ben ik in Aalsmeer geboren waarnaar ik op 7-jarige leeftijd verhuisd ben naar Wageningen/Ede. Sinds 1 juni 1972 ben ik gehuwd samen hebben wij negen kinderen in de leeftijd van 23 tot 40 jaar, waarvan er 8 zijn gehuwd. Vanaf 1 augustus 1995 wonen we als gezin in Hoofddorp.

 Maatschappelijke carrière
Na de middelbare school ben ik te werk gegaan bij aantal verschillende werkgevers in uiteenlopende werksituaties zoals het girokantoor, een drukkerij/uitgeverij, een winkelbedrijf en in de elektrotechniek. Op 23 februari 1970 ben ik gestart met de opleiding tot beroepsonderofficier aan de KMS te Weert. De militaire carrière heb ik na ruim zes jaar beëindigd, door de overstap te maken naar het burgerleven en wel voor opleiding in de gezondheidszorg. Ik heb toen nog wel ruim vijf jaar dienst gedaan als vrijwilliger bij de Nationale Reserve.

In het algemeen ziekenhuis heb ik de opleiding tot Verpleegkundige, de specialisatie Intensive Care en de Kaderopleiding gevolgd. Vanaf 1984 ben ik zes jaar werkzaam geweest als docent HBO-Verpleegkunde te Ede, waarvoor ik in Maastricht heb gestudeerd voor mijn 1e graad onderwijsbevoegdheid. Op 1 maart 1990 volgde de benoeming als directeur van een verzorgingstehuis te Utrecht. Vanaf 1 januari 1995 ben ik werkzaam geweestnbij de Stichting PCSOH te Haarlemmermeer, laatstelijk in de functie van de Raad van Bestuur. Per 1 april 2013 ben ik met vervroegd pensioen gegaan en zodoende kan ik nu nog meer tijd geven aan de invulling van mijn raadslidmaatschap.

 Politieke carrière
Vanaf 1999 ben ik betrokken bij de lokale politiek vanuit de zendende partij SGP in de combinatiefractie, die nu de naam ChristenUnie-SGP draagt. Vanaf maart 2006 ben ik raadslid en vanaf maart 2008 fractievoorzitter.

Naast het reguliere raadswerk heb ik ook diverse andere functies en activiteiten ingevuld binnen het politieke spectrum, zoals het lid zijn van de klankbordgroep Rekenkamer, de vertrouwenscommissie ter (her)benoeming van de burgemeester, de werkgeverscommissie van burgemeester en griffier en een aantal andere.

Het raadswerk vraagt de nodige tijd en energie, maar wordt vanuit een grote betrokkenheid ingevuld, omdat wij als fractie, gesteund door onze achterban, mogen doorgeven dat Gods Woord en Zijn geboden heilzaam zijn voor onze samenleving.

Door de hierboven kort beschreven maatschappelijke oriëntatie, is het voor mij goed mogelijk om breed te kunnen participeren binnen de diverse onderwerpen die bij de gemeenteraad aan de orde zijn. Nadrukkelijk richten we ons op de zwakkeren in de samenleving. Daarbij zijn er natuurlijk veel ontwikkelingen te verwachten bij de wijzigingen in het sociale domein, met name op het gebied van jeugd en ouderen, maar ook voor hen die een minimaal inkomen hebben. Wij hebben ons ervoor ingezet en willen dat blijven doen.

Als God mij het leven en de gezondheid schenkt, hoop ik dit ook weer in de komende raadsperiode vorm en inhoud te kunnen geven.