Terugblik op de Sessie Financiering Honkbalcomplex - Standpunt ChristenUnie - SGP

burned euros ETOmaandag 17 oktober 2016 10:53

Het is niet nieuw dat wij als fractie altijd tegen zijn geweest, zowel de verhuizing onder het mom van... alsook de exorbitante sponsoring vanuit een fuikmodel of een rug tegen de muur situatie. Wat ons betreft de stekker eruit, het verlies nemen en realistische plannen maken!


Open brief aan de fracties & het college

Collega’s (raadsleden/fractieassistenten) en collegeleden,

Nog even terugkijkend naar wat donderdagavond ter tafel kwam:

Gevolgen van een eventueel faillissement
Wat ik erg jammer vond (en daarin was ik niet de enige) is de ongenuanceerde manier van schetsen van de situatie (door wethouder Reneman) als we als raad de kraan dicht zouden draaien.
Dit schoot terecht bij meerderen in het verkeerde keelgat. Het geeft ook de indruk dat er forse druk nodig is om de raad over de streep te krijgen.
Dat is m.i. in het verleden ook door de vorige wethouder sport gedaan om ons op het verkeerde pad te brengen (wat hem is gelukt).
De wethouder gaf in zijn antwoord op de gevolgen van een faillissement ook aan dat dan de curator mogelijk commerciële activiteiten zou starten, die een groot BTW-probleem zouden veroorzaken. De wethouder zou moeten weten (en dat doet hij natuurlijk ook) dat een curator er is voor de belangen van de schuldeiser(s), in dit geval BNG en gemeente. Hij zal dus alles doen om zoveel mogelijk geld eruit te halen voor de gemeente! Onterechte bangmakerij dus.  Lees eventueel na op:
https://www.das.nl/ondernemer/kennisbank/interne-organisatie/betalingsonmacht/faillissement/wat-is-de-taak-van-een-curator
Wethouder Nobel zei indertijd dat hij hypothecaire zekerheid had; precies voor dit soort situaties.
En wie weet, is er een filantropische Haarlemmermeerder die na een faillissement hier iets mee wil.

Salamitactiek
Het college hanteert de salamitactiek: elke keer een klein beetje erger maken, omdat je zou terugschrikken voor het grote plaatje.
Wat is het grote plaatje? ETO wordt nu 2 ton per jaar gegund. Daarnaast zorgt de gemeente voor het onderhoud van het grote veld en nog wat andere zaken, 1,5 ton. Daarnaast knijpt men de noodzakelijke afschrijving in de subsidie af. Een club moet kunnen sparen voor herbouw van zijn clubgebouw. Dat wordt door deze constructie onmogelijk. Voor die afschrijving stond er ook nog zo’n 1,5 ton. En als de wethouder de club niet vertrouwt in de besteding daarvan (misschien doen ze er wel iets heel anders mee…) dan kan dat altijd nog gestopt worden in een geblokkeerde bankrekening of in een potje bij de gemeente. Maar sparen moet wel gebeuren, anders is er t.z.t. geen geld voor nieuwbouw (lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan men denkt).
Kortom: de totale last is in feite niet 2 ton, maar 2 + 1,5 + 1,5 = 5 ton per jaar.
De raad zegt, als wij dit Raadsvoorstel overnemen, expliciet "JA" tegen 2 ton, maar impliciet tegen 5 ton.

Wat ik zeer miste was het financieel plaatje van het EK; wethouder Elzakalai gaf hoog op van de andere positieve effecten, maar we hebben het nu vooral over de zware financiële consequenties gehad. Het doet vermoeden dat de financiële kant er niet best uitzag.

Pioniers hebben zelf ook grote moeite om hun eigen begroting sluitend te krijgen; als er al ooit sponsoring gevonden wordt, zal dat naar Pioniers gaan en niet naar de verhuurder ETO. En als Pioniers in een slecht jaar de huur niet helemaal kan betalen, draait indirect de gemeente er voor op (want ETO heeft geen buffers).

Maatschappelijke verantwoordelijkheid Pioniers
Wat mij overigens wel tegenvalt is dat Pioniers degenen die hen (bijna?) in het verderf hebben gestort, blijkbaar met open armen blijven ontvangen. Het zou de vereniging sieren als men, gezien de moeite die de Raad met de ontwikkelingen in dit dossier heeft, de bewuste heren tot een soort persona non grata zou verklaren (hoewel je iemand bij de poort niet kunt tegenhouden).

Koos de Vries
fractie-assistent ChristenUnie-SGP

« Terug