Motie "Blijf zitten waar je zit" (de Blijverslening)

blijverslening-SVn-logovrijdag 16 september 2016 17:32

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft de zogeheten blijverslening mogelijk gemaakt waarmee ouderen hun huis levensloopbestendig kunnen maken. Tegen zeer beperkte kosten kan de gemeente ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Stel dat iemand zijn woning met een waarde van 100.000 euro wil aanpassen voor een bedrag van 15.000 euro omdat er een douche en slaapkamer op de begane grond moeten komen. Een forse investering en iemand van tachtig krijgt geen hypotheek meer. Ouderen beschikken wel over vermogen, maar dat zit in veel gevallen in hun huis. De hypotheek is vaak al afgelost. De gemeente verstrekt dan de bij SVn verkregen blijverslening en krijgt in ruil daarvoor het recht van eerste hypotheek. Het onderpand zit in de woning. Bij verkoop krijgt de gemeente die 15.000 euro terug en kan dat bedrag weer gebruiken voor een volgende aanvraag tot een woningaanpassing. Een revolving fund dus.’

De fractie van de ChristenUnie leek dit een prachtig idee en nam het initiatief om een motie in te dienen waarin het College wordt verzocht met een voorstel te komen om dit ook in onze gemeente te realiseren. De motie werd met overweldigende meerderheid aangenomen (nadat ook enige andere fracties zich als mede-indiener hadden aangemeld).

« Terug